Askeleet eteenpäin

Jokainen ryhmäläinen pohtii

• Millaisia askeleita kohti arvojensa mukaista elämää on ottanut tähän mennessä?
• Millaisia työkaluja ryhmä on antanut tälle matkalle?
• Mitkä askeleet / teot ovat vieneet kohti omia tavoitteita?
• Mikä voisi olla seuraava välitavoite?

Asiakas kirjaa ylös oman tavoitteensa vihkoonsa. Voidaan myös tehdä Tavoitevuori -harjoitus (liite 6, Kasakkamäki-Heikkinen & Syväranta 2018).

Pohditaan pareittain kotitehtävänä ollutta liikkumissuunnitelmaa ja sen toteutumista

• Millaisia käytännön tekoja suunnitelmaan tulisi laittaa, jotta se tukisi kohti seuraava tavoitetta?
• Tulisiko jotain poistaa vai lisätä kokemusviikon perusteella?