Oma tapa liikkua

Tavoite: Jokainen osallistuja tekee itselleen henkilökohtaisen liikkumissuunnitelman.

Pyydetään asiakkaita pohtimaan seuraavia kysymyksiä ja kirjaamaan omaan vihkoonsa.

• Millaiset liikuntateot vievät minua kohti itselleni tärkeitä asioita?
• Millainen liikunta ja kuinka paljon sitä veisi minua kohti omia tavoitteitani?
• Miten eri kunnon osa-alueet (kestävyys, lihaskunto, liikkuvuus ja liikehallinta) voisivat näkyä omassa liikkumisessani? (liite 4)
• Millaisia liikuntatekoja minun on mahdollista toteuttaa omassa arjessani?

Pohdinnat jaetaan pienryhmissä / parille.

Ohjaaja jakaa jokaiselle ryhmäläiselle liikkumissuunnitelmapohjan (liite 5).
Tämän jälkeen asiakas tekee oman liikkumissuunnitelman.