kotitehtävän purku: Pienin mahdollinen teko hyvinvoinnin eteen

Puretaan pareittain, millaisia omia arvojen mukaisia tekoja osallistujat ovat tehneet, miten helppoa/haastavaa tekojen tekeminen on ollut. Voidaan nostaa yhdessä ryhmässä esille esimerkkejä erilaisista teoista.