Elämänjana ja arvot (varaharjoitus)

Tavoite: Auttaa asiakkaita arvioimaan tämänhetkistä toimintaansa suhteessa omiin arvoihin ja antaa aikaperspektiiviä muutokseen.

Pyydä ryhmäläisiä asettumaan tilassa kulkevan kuvitteellisen janan viereen. Toisessa päässä on numero 1 ja toisessa päässä numero 10. Numero 10 tarkoittaa, että elän täysin omien arvojeni mukaisesti ja teen juuri sellaisia asioita, jotka ovat minulle tärkeitä. Numero 1 kuvastaa tilannetta, jossa elämä on hyvin vähän omia arvoja vastaavaa.

Ohjeista ryhmäläisiä seuraavalla tavalla.

a) Pyydä ryhmäläisiä valitsemaan janalta kohta, joka kuvastaa kunkin tilannetta/ elämäntapaa noin 10 vuotta sitten. Tämän jälkeen pyydä ryhmäläisiä pohtimaan seuraavia asioita:
• Miten voit silloin?
• Mitä konkreettisesti teit silloin?
• Mihin suuntaan olit silloin menossa: kohti itsellesi tärkeitä arvoja vai poispäin?

b) Pyydä ryhmäläisiä valitsemaan janalta kohta, joka kuvastaa kunkin tilannetta/elämäntapaa tällä hetkellä? Tämän jälkeen pyydä ryhmäläisiä pohtimaan seuraavia asioita:
• Miten voit tällä hetkellä?
• Minkälaisia asioita teet tällä hetkellä elämässäsi?
• Mihin suuntaan olet menossa?
• Mikä estää sinua olemasta lähempänä omia arvojasi / mikä auttaa sinua olemaan lähellä omia arvojasi?

c) Pyydä ryhmäläisiä valitsemaan janalta kohta, joka kuvastaa kunkin tilannetta/elämäntapaa noin vuoden kuluttua tästä hetkestä eteenpäin. Tämän jälkeen pyydä ryhmäläisiä pohtimaan seuraavia asioita:

• Miten haluaisit voida tuolloin?
• Mihin suuntaan olet menossa?
• Mitä sinun tulisi konkreettisesti tehdä, jotta olisit siinä, missä toivoisit itsesi olevan?
Mieti mahdollisimman konkreettisia tekoja, sellaisia, jotka vievät sinua vähitellen kohti arvojesi mukaista elämää.

Keskustellaan yhdessä. Keskustelua voidaan käydä jokaisen vaiheen jälkeen.

(Lähde: Kangasniemi & Kauravaara 2016)