Arvoanalyysi

Tavoite: Auttaa osallistujia kirkastamaan omia arvojaan ja arvioimaan tämänhetkistä toimintaansa suhteessa niihin.

Ohjaaja piirtää taululle/fläppipaperille alla olevan kuvion ja opastaa
sitten osallistujia näin:
1) Kirjoita tyhjiin palloihin asioita, jotka kuvastavat sinulle tärkeitä asioita. Kirjoita yksi asia yhteen palloon. Sinä saat itse päättää, mikä on sinulle tärkeää.
2) Arvioi asteikolla 1–10, kuinka tärkeänä pidät kutakin tekijää (1= ei lainkaan tärkeä, 10 = erittäin tärkeä). Yritä laittaa nämä sinulle tärkeät asiat järjestykseen. Samaa numeroa voit käyttää useamman kerran.
3) Arvioi tämän jälkeen asteikolla 1–10, kuinka hyvin kyseiset asiat toteutuvat elämässäsi tällä hetkellä? (1= ei toteudu lainkaan, 10 = toteutuu täydellisesti)

Pienryhmäkeskustelu:
Tämän jälkeen käydään keskustelua pienryhmissä arvoanalyysin pohjalta. Sen jälkeen voidaan vielä yhteisesti nostaa esiin harjoituksesta nousseita asioita ja huomioita. Arvoanalyysiin on syytä varata aikaa, ja joissain ryhmissä se on ollut ainoa harjoitus tunnin aikana.

(Lähde: Kangasniemi & Kauravaara 2016)