Pelisäännöt

Tavoite: Luoda turvallinen ja luottamuksellinen ryhmäilmapiiri

Ohjaaja kirjaa fläpille kolme tärkeimpänä kokemaansa pelisääntöä, ja kysyy, mitä muita pelisääntöjä ryhmä haluaisi. Tämän harjoituksen voi tehdä melko nopeasti, mutta on tärkeää, että se tehdään.
Tärkeimmiksi pelisäännöiksi ovat käytännössä osoittautuneet
• Luottamuksellisuus: ryhmässä käydyt asiat jäävät ryhmän sisäisiksi
• Saa olla oma itsensä, ja osallistua omalla tavallaan
• Ohjaajalla on lupa keskeyttää ja siirtyä tarvittaessa takaisin aiheen pariin