Lähestymistavasta kertominen

Tavoite: Lähestymistavan avaaminen toiminnallisesti

Ohjaaja teippaa seinälle A4-lapun, jossa lukee ”TÄLLÄ KURSSILLA AIHETTA LÄHESTYTÄÄN…”. Sen jälkeen hän teippaa sen ympärille toisenvärisiä A4-lappuja, joissa kussakin on kurssin lähestymistapaa kuvaava asia tiivistettynä muutamaan sanaan. Samalla hän kertoo lyhyesti, mitä kullakin tarkoitetaan. Tämän työskentelytavan tarkoitus on kiinnittää osallistujien huomio hieman ”erilaiseen” tapaan käsitellä asiaa, kuin mihin he ehkä ovat aiemmin tottuneet elintapaohjauksessa. Näitä voivat olla esimerkiksi:

SINULLE TÄRKEISTÄ ASIOISTA KÄSIN
PYSÄHTYMISTÄ OMAN TILANTEEN ÄÄRELLE
YHDESSÄ RYHMÄN KANSSA
TOIMINNALLISIN HARJOITUKSIN
VERTAUSKUVALLISILLA KERTOMUKSILLA
HUOMIOIMALLA ARJEN PIENET TEOT