kotitehtävän purku: Tietoinen kauppareissu

Kotitehtävä puretaan pareittain tai kolmen hengen pienryhmissä. Pareittain pohditaan, miten tietoinen kauppareissu sujui, millaisia ajatuksia/tunteita se herätti. Miten kauppareissu auttoi tietoisten valintojen tekemisessä?