Läheisen tuki

Tavoite: Asiakas tunnistaa liikkumiseen vaikuttavan sosiaalisen tuen.

Pyydetään asiakkaita pohtimaan seuraavia kysymyksiä.

• Keitä olisivat henkilöt, jotka voisivat tukea minua tavoitteissani ja liikunnan lisäämisessäni sekä voisivat lähteä kanssani liikkumaan?
• Millaista tukea toivoisin saavani läheisiltäni?
• Milloin läheiseni saattavat jopa tiedostamattaan toimia estävinä tekijöinä
tavoitteeni saavuttamisessa?

Jokainen asiakas miettii, miten voisi kertoa omista tavoitteistaan ja suunnitelmistaan läheiselle henkilölle ja pyytää henkilön halukkuutta olla mukana tukemassa tavoitteisiin pääsemisessä.

Keskustellaan yhdessä ryhmässä, miten läheiset tukevat omaa liikkumista ja mitä tuki olisi konkreettisesti.

(Lähde: Kangasniemi & Kauravaara 2016)