Ravitsemuksen laatunelikenttä

Tavoite: Ravitsemuksen laatunelikentässä on tavoitteena keskustella ravitsemussuositusten mukaisista laatutekijöistä ja siitä, miten niitä löytyy asiakkaiden omasta ruokavaliosta (tietoa virallisista suosituksista ja terveyttä edistävästä ruokavaliosta löytyy Eviran sivuilta www.evira.fi)

Keskustellaan asiakkaiden kanssa siitä, mitä ruoka-aineita kukin lokero pitää sisällään (lokeroita voi painottaa kohderyhmän mukaan). Nelikenttämallin voi työstää itsenäisesti tai purkaa ryhmän kanssa yhdessä avoimen keskustelun avulla. Tavoitteena olisi, että jokaiseen lokerikkoon saadaan esimerkkejä ja että ryhmäläiset voisivat jakaa omia esimerkkiaterioitaan ja ideoitaan.

Nelikenttämallin idea:
• Jokaisella aterialla (aamu-, väli-, iltapalat mukaan lukien) pyritään syömään jotain jokaisesta lokerikosta.
• Jos jollain aterialla joku lokerikko jää vähemmälle, pyritään se paikkaamaan seuraavalla aterialla – kokonaisuus ratkaisee.
• Huomio kiinnitetään enemmän siihen, mitä ruoka-aineita tulisi saada kuin mitä pitäisi jättää pois.
• Aterian jälkeen on hyvä olla kylläinen ja tyytyväinen olo, mutta ei ähkyä

(Lähde: Mikkilä 2015)