Jatka lausetta

Tavoite: Virittäydytään arvoteemaan, osallistujat miettivät omaa elämäänsä.

Pyydä osallistujia jatkamaan seuraavia lauseita:
Merkitystä elämääni tuo…
Innostun…
Haluaisin elää elämää, jossa…
Unelmoin siitä, että…

Kukin osallistuja voi valita näistä yhden, jonka voi sanoa ääneen yhteisessä kierroksessa.