6. Kohti itselle merkityksellistä elämää

Tarkoitus:
Kuudennen tapaamiskerran tarkoituksena on, että asiakkaat peilaavat mennyttä ryhmäprosessia ja suuntaavat katseensa tulevaan ja siellä näkyviin tekoihin.
• Reflektoida mennyttä ryhmäprosessia ja tehtyjä liikkumistekoja
• Asettaa tavoitteet tulevaisuuteen

Tarvikkeet:
• Osallistujien omat vihot tai tyhjiä A4-papereita
• Kyniä, tussi, fläppi
• Tavoitevuori-harjoituksen pohjat (liite 6) monistettuna ryhmäläisille

Harjoitukset