5. Oma tapa liikkua ja liikkumissuunnitelma

Tarkoitus:
Viidennen tapaamiskerran tarkoituksena on pohtia millaiset liikkumisteot asiakkaan arjessa vievät kohti itselle merkityksellistä elämää.

Tapaamisen sisältö:
• Liikkumissuunnitelma
• Sosiaalinen tuki liikkumiseen

Tarvikkeet:
Oma tapa liikkua ja liikkumissuunnitelma
• Osallistujien omat vihot tai tyhjiä A4-papereita
• Kyniä, tussi ja fläppi
• Liikkumissuunnitelmapohjat monistettuna ryhmäläisille (liite 5)

Harjoitukset