2. Arvojen mukaista elämää

Tarkoitus:
Toisen tapaamiskerran tarkoitus on herätellä asiakas ajattelemaan omia arvojaan, itselle tärkeitä asioita. Arvotyöskentelyn kautta voidaan löytää syy käyttäytymisen muutokseen.
Asiakas saattaa huomata, ettei oma nykyinen toiminta vastaakaan omia arvoja. Omien arvojen kirkastaminen prosessin alussa on tärkeää, jotta käyttäytymisen muutos voi pohjautua asiakkaan henkilökohtaisiin arvoihin. Arvotyöskentelyssä etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
Mitä asiakas elämässään arvostaa?
Minkälainen ihminen hän haluaa olla?
Minkälaista elämää hän haluaa elää?

Huom! Aiheen käsittelyssä on tärkeää, ettei ohjaaja ohjaa asiakkaan tärkeitä asioita siihen suuntaan, joka ohjaajan omasta mielestä on tärkeää ja terveellistä, vaan antaa aidosti asiakkaan kuvata näkyviin hänelle tärkeät asiat.

Tapaamisen sisältö:
• Itselle tärkeiden asioiden / arvojen kirkastaminen
• Muutosmotivaation herättely arvojen mukaisesti
• Arvopohjaiset tavoitteet

Tarvikkeet:
• Osallistujien omat vihot tai tyhjiä A4-papereita
• Kyniä, fläppi, tussi

Harjoitukset