1. Tutustuminen

Tarkoitus: 
Ensimmäisen tapaamiskerran tarkoituksena on luoda turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri sekä antaa osallistujille kuva ohjauksen taustalle valitusta arvo- ja hyväksyntäpohjaisesta lähestymistavasta.

Tapaamisen sisältö:
Ryhmäytyminen: tutustuminen ja turvallisuuden tunteen luominen ryhmässä
• Ohjauksen lähtökohdat ja periaatteet
• Yhteisten pelisääntöjen kirjaaminen
• Kokonaisuuden hahmottaminen jokaisen osallistujan osalta (elämäntilanne ja
liikkumattomuuteen liittyvät tekijät)

Tarvikkeet:
• A4-papereita, maalarinteippi, paksu musta tussi ja kyniä
• Tyhjät ”reissuvihot” osallistujille
• Valmiiksi seinille kiinnitetyt A4-laput, joissa eri liikuntalajeja (liite 1)
• Liikuntabingon pohjat monistettuna ryhmäläisille

Harjoitukset