Mallin tausta ja synty

Ryhmämuotoinen liikuntaneuvontamalli, Liikettä arkeen, on tarkoitettu ohjauksen apuvälineeksi kaikille, jotka toimivat liikuntaneuvontaryhmän ohjaajina. Mallia voi soveltaa myös muiden elintaparyhmien ohjauksessa.

Liikettä arkeen -malli pohjautuu arvo- ja hyväksyntäpohjaiseen lähestymistapaan. Ryhmän tavoitteena on tukea ryhmään osallistuvia liikkumisen aloittamisessa tai liikunnallisen elämäntavan ylläpitämisessä. Mallissa liikunta nähdään kaikenlaisena fyysisenä aktiivisuutena, joka ei ole istumista tai makaamista.

Tässä mallissa pyritään toiminnallisten harjoitusten ja keskustelujen avulla pysähtymään oman elämän äärelle ja tekemään konkreettisia yksilöllisiä tavoitteita ja realistisia suunnitelmia siitä, milloin, missä ja miten kukin ryhmäläinen voisi lisätä liikkumista omassa arjessaan. Ryhmätapaamisten aikana on myös tarkoitus saada kokemuksia erilaisista liikkumismahdollisuuksista ja -ympäristöistä.

Liikettä arkeen malli on syntynyt osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Osallistava ryhmäliikuntaneuvonta -hanketta, joka toteutui Lahden ammattikorkeakoulun ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yhteistyöhankkeena vuosina 2016-2018. Mallin rakentamisessa on erityisesti hyödynnetty Anu Kangasniemen ja Kati Kauravaaran (2016) kirjaa “Kohti muutosta – Arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa liikunnan ja terveyden edistämisessä” sekä Anu Kangasniemen hankkeessa pitämiä koulutuksia. Mallin kehittämisessä on ollut mukana Lahden ammattikorkeakoulun ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijoita sekä Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n, Asikkalan, Heinolan, Hollolan ja Lahden liikuntaneuvojia.

Ota malli tai osia siitä rohkeasti käyttöön!

Lahdessa 24.11.2018
Paula Harmokivi-Saloranta, Lahden ammattikorkeakoulu
Liisa Kiviluoto, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Minna Kuvajainen, Lahden ammattikorkeakoulu