Mallin lähestymistapa liikuntaneuvontaan

Ryhmämuotoinen liikuntaneuvontamalli, Liikettä arkeen, pohjautuu arvo- ja hyväksyntäpohjaiseen lähestymistapaan. Lähestymistavassa pyritään lisäämään ihmisen elämään psykologista joustavuutta, jolla tarkoitetaan kykyä mukauttaa omaa toimintaa suhteessa eri tilanteiden asettamiin vaatimuksiin.

Ohjausprosessin alussa kirkastetaan, mitkä asiat ovat tärkeitä osallistujalle hänen elämässään (arvot) ja muutos sidotaan niihin. Tämä vahvistaa muutokseen sitoutumista. Tämän jälkeen tutkitaan avoimella mielellä sitä, mikä estää toimimasta omien arvojen suunnassa. Joskus taustalla on tiedostamattomia ajatuksia, kuten “on liikuttava vähintään tunti kerrallaan”, “liikkuminen on pois perheeltäni” tai “liikkuminen on ison vaivan takana”. Näiden huomaaminen auttaa liikkumisen tavoitteiden ja muotojen asettamisessa.

Muutos vaatii asiakkaalta tietoista läsnäoloa ja kykyä tehdä pieniä arvojen mukaisia tekoja. Lähestymistavassa pyritään sellaisiin pysyviin muutoksiin, joita pystyy tekemään tässä ja nyt eikä vasta tulevaisuudessa. Ohjauksella ei tavoitella suoraan liikkumisen lisääntymistä suositusten mukaiseksi, vaan ensin huomio on asiakkaan psykologisen joustavuuden kehittämisessä. Sen kautta löydetään asiakaslähtöisiä reittejä liikkumisen lisääntymiseen.

Yhtenä osana lähestymistapaa on harjoitella kykyä havainnoida omassa mielessä poukkoilevia ajatuksia ja niihin liittyviä tunteita sekä kykyä tiedostaa omia automaattisia tapoja. Esimerkiksi opetellaan huomaamaan ajatukset, jotka estävät liikkumasta. Näitä ajatuksia ja tunteita ei lähdetä muuttamaan tai tuomitsemaan vaan niihin otetaan tutkiva, utelias ja armollinen ote. Näin opetellaan ottamaan aktiivisesti hieman etäisyyttä omiin ajatuksiin, jotta tarvittaessa on mahdollista päättää toimia toisin näistä erilaisista tunteista ja ajatuksista huolimatta.

Ohjaajan on hyvä huomioida, että muutostilanteessa mielen tuottama puhe on usein hyvin kriittistä ja ajatukset ja tunteet tempaavat helposti mukaansa, jolloin toimiminen niitä vastaan ei ole ihan helppoa. Silloin tarvitaan muistuttamista armollisuudesta ja ajatusten neutraalista tarkkailusta.

Liikettä arkeen -ryhmän tapaamiskerroilla tehdään toiminnallisia ja kokemuksellisia harjoituksia, joilla kehitetään psykologista joustavuutta eri näkökulmista.