Jatka lausetta

Tavoite: Virittäydytään arvoteemaan, osallistujat miettivät omaa elämäänsä.

Pyydä osallistujia jatkamaan seuraavia lauseita:
Merkitystä elämääni tuo…
Innostun…
Haluaisin elää elämää, jossa…
Unelmoin siitä, että…

Kukin osallistuja voi valita näistä yhden, jonka voi sanoa ääneen yhteisessä kierroksessa.

kotitehtävän purku: Arjen hyviä asioita

Kotitehtävä puretaan pareittain tai kolmen hengen pienryhmissä. Parit keskustelevat millaisia hyviä asioita omasta elämästään havaitsivat sekä listaavat millaisia liikuntakokeilutoiveita olivat miettineet. Koko ryhmässä käydään läpi, miltä kotitehtävä oli tuntunut, ja ryhmäläiset saavat halutessaan jakaa, millaisia hyviä asioita löysivät.

Lopuksi ohjaajat listaavat liikuntakokeilutoiveet ja niitä toteutetaan mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan.

Arvoanalyysi

Tavoite: Auttaa osallistujia kirkastamaan omia arvojaan ja arvioimaan tämänhetkistä toimintaansa suhteessa niihin.

Ohjaaja piirtää taululle/fläppipaperille alla olevan kuvion ja opastaa
sitten osallistujia näin:
1) Kirjoita tyhjiin palloihin asioita, jotka kuvastavat sinulle tärkeitä asioita. Kirjoita yksi asia yhteen palloon. Sinä saat itse päättää, mikä on sinulle tärkeää.
2) Arvioi asteikolla 1–10, kuinka tärkeänä pidät kutakin tekijää (1= ei lainkaan tärkeä, 10 = erittäin tärkeä). Yritä laittaa nämä sinulle tärkeät asiat järjestykseen. Samaa numeroa voit käyttää useamman kerran.
3) Arvioi tämän jälkeen asteikolla 1–10, kuinka hyvin kyseiset asiat toteutuvat elämässäsi tällä hetkellä? (1= ei toteudu lainkaan, 10 = toteutuu täydellisesti)

Pienryhmäkeskustelu:
Tämän jälkeen käydään keskustelua pienryhmissä arvoanalyysin pohjalta. Sen jälkeen voidaan vielä yhteisesti nostaa esiin harjoituksesta nousseita asioita ja huomioita. Arvoanalyysiin on syytä varata aikaa, ja joissain ryhmissä se on ollut ainoa harjoitus tunnin aikana.

(Lähde: Kangasniemi & Kauravaara 2016)

Elämänjana ja arvot (varaharjoitus)

Tavoite: Auttaa asiakkaita arvioimaan tämänhetkistä toimintaansa suhteessa omiin arvoihin ja antaa aikaperspektiiviä muutokseen.

Pyydä ryhmäläisiä asettumaan tilassa kulkevan kuvitteellisen janan viereen. Toisessa päässä on numero 1 ja toisessa päässä numero 10. Numero 10 tarkoittaa, että elän täysin omien arvojeni mukaisesti ja teen juuri sellaisia asioita, jotka ovat minulle tärkeitä. Numero 1 kuvastaa tilannetta, jossa elämä on hyvin vähän omia arvoja vastaavaa.

Ohjeista ryhmäläisiä seuraavalla tavalla.

a) Pyydä ryhmäläisiä valitsemaan janalta kohta, joka kuvastaa kunkin tilannetta/ elämäntapaa noin 10 vuotta sitten. Tämän jälkeen pyydä ryhmäläisiä pohtimaan seuraavia asioita:
• Miten voit silloin?
• Mitä konkreettisesti teit silloin?
• Mihin suuntaan olit silloin menossa: kohti itsellesi tärkeitä arvoja vai poispäin?

b) Pyydä ryhmäläisiä valitsemaan janalta kohta, joka kuvastaa kunkin tilannetta/elämäntapaa tällä hetkellä? Tämän jälkeen pyydä ryhmäläisiä pohtimaan seuraavia asioita:
• Miten voit tällä hetkellä?
• Minkälaisia asioita teet tällä hetkellä elämässäsi?
• Mihin suuntaan olet menossa?
• Mikä estää sinua olemasta lähempänä omia arvojasi / mikä auttaa sinua olemaan lähellä omia arvojasi?

c) Pyydä ryhmäläisiä valitsemaan janalta kohta, joka kuvastaa kunkin tilannetta/elämäntapaa noin vuoden kuluttua tästä hetkestä eteenpäin. Tämän jälkeen pyydä ryhmäläisiä pohtimaan seuraavia asioita:

• Miten haluaisit voida tuolloin?
• Mihin suuntaan olet menossa?
• Mitä sinun tulisi konkreettisesti tehdä, jotta olisit siinä, missä toivoisit itsesi olevan?
Mieti mahdollisimman konkreettisia tekoja, sellaisia, jotka vievät sinua vähitellen kohti arvojesi mukaista elämää.

Keskustellaan yhdessä. Keskustelua voidaan käydä jokaisen vaiheen jälkeen.

(Lähde: Kangasniemi & Kauravaara 2016)

kotitehtävä: Pienin mahdollinen teko hyvinvoinnin eteen

Mieti ja toteuta yksi konkreettinen teko, joka vie sinua kohti omien arvojesi mukaista tavoitetta, jotakin sinulle tärkeää asiaa. Kirjoita tekosi fläpille ja omaan vihkoosi. Anna teon olla mahdollisimman yksinkertainen ja helppo toteuttaa, sellainen jonka voisit toteuttaa jo tänä iltana / seuraavan vuorokauden aikana. Seuraa teon toteutumista viikon aikana ja kirjaa toteuma vihkoosi.

Huom! Tässä vaiheessa teon ei tarvitse liittyä liikkumiseen, tärkeintä, että se nousee asiakkaan omista arvoista ja tukee asiakkaan hyvinvointia.