Nimilappu

Tavoite: Ryhmäytyminen, tunnelman vapauttaminen, tutustuminen

Jokainen rakentaa A4-paperista nimilapun kuvan esimerkin mukaan, minkä jälkeen jokainen esittelee vuorollaan oman nimilappunsa ryhmälle. Ohjaaja kirjaa ylös ryhmäläisten odotuksia. Ilman nimilappujakin voi pitää esittelykierroksen. Tärkeää on, että jokainen saa kertoa, miksi on tullut ryhmään. Tällöin ryhmäläiset voivat samaistua toisiinsa ja huomata, etteivät kamppaile yksin asioidensa kanssa. Myös ohjaaja esittelee itsensä samalla tavalla kuin ryhmäläiset.

(Lähde: Repo-Kaarento 2007)

Pelisäännöt

Tavoite: Luoda turvallinen ja luottamuksellinen ryhmäilmapiiri

Ohjaaja kirjaa fläpille kolme tärkeimpänä kokemaansa pelisääntöä, ja kysyy, mitä muita pelisääntöjä ryhmä haluaisi. Tämän harjoituksen voi tehdä melko nopeasti, mutta on tärkeää, että se tehdään.
Tärkeimmiksi pelisäännöiksi ovat käytännössä osoittautuneet
• Luottamuksellisuus: ryhmässä käydyt asiat jäävät ryhmän sisäisiksi
• Saa olla oma itsensä, ja osallistua omalla tavallaan
• Ohjaajalla on lupa keskeyttää ja siirtyä tarvittaessa takaisin aiheen pariin

Mihin lähtisit liikkumaan?

Tavoite: Ryhmäytyminen, tunnelman vapauttaminen, tutustuminen, ohjaaja saa tietoa osallistujien liikuntatottumuksista

Seinille on kiinnitetty noin 20 kpl A4-lappuja, joissa kussakin lukee jokin liikuntalaji (liite 1). Osallistujia pyydetään menemään seisomaan sen liikuntalajilapun alle, joka vastaa ohjaajan esittämään kysymykseen. Jokainen kertoo vuorollaan, miksi on sen lajin kohdalla. Ohjaaja voi aloittaa ainakin ensimmäisellä kierroksella. Ohjaajan heittäytyminen harjoitukseen kertomalla myös epämiellyttäviä kokemuksiaan edesauttaa muita jakamaan rohkeammin omia ajatuksia.

1. kierros: Mihin lähtisit liikkumaan nyt?
2. kierros: Mistä sinulla on epämiellyttäviä kokemuksia?
3. kierros: Mitä haluaisit kokeilla / minkä pariin haluaisit palata?

(Lähde: Kuvajainen 2016)

Lähestymistavasta kertominen

Tavoite: Lähestymistavan avaaminen toiminnallisesti

Ohjaaja teippaa seinälle A4-lapun, jossa lukee ”TÄLLÄ KURSSILLA AIHETTA LÄHESTYTÄÄN…”. Sen jälkeen hän teippaa sen ympärille toisenvärisiä A4-lappuja, joissa kussakin on kurssin lähestymistapaa kuvaava asia tiivistettynä muutamaan sanaan. Samalla hän kertoo lyhyesti, mitä kullakin tarkoitetaan. Tämän työskentelytavan tarkoitus on kiinnittää osallistujien huomio hieman ”erilaiseen” tapaan käsitellä asiaa, kuin mihin he ehkä ovat aiemmin tottuneet elintapaohjauksessa. Näitä voivat olla esimerkiksi:

SINULLE TÄRKEISTÄ ASIOISTA KÄSIN
PYSÄHTYMISTÄ OMAN TILANTEEN ÄÄRELLE
YHDESSÄ RYHMÄN KANSSA
TOIMINNALLISIN HARJOITUKSIN
VERTAUSKUVALLISILLA KERTOMUKSILLA
HUOMIOIMALLA ARJEN PIENET TEOT

Liikuntabingo

Tavoite: Oppia tuntemaan muut ryhmäläiset, huomata, että jokaisella on oma tapa liikkua ja asioita, joista tykkäävät / eivät tykkää.

Ohjaaja jakaa jokaiselle monistettuna alla olevan bingopohjan. Ryhmäläiset kulkevat tilassa ja etsivät jokaiseen kohtaan jonkun ryhmäläisen nimen, joka…

Matalan kynnyksen liikuntaa

Ensimmäisen tapaamisen liikuntaosuus on selvästi lyhyempi ja se voidaan sijoittaa harjoitusten väliin. Esimerkiksi taukojumppaa yhdessä piirissä niin, että vuorotellen kukin ohjaa muille liikkeen, jota oma keho juuri nyt kaipaa, ja sitä tehdään siihen asti, kunnes seuraava antaa uuden liikkeen. Edetään piirissä joko järjestyksessä osallistujasta toiseen tai satunnaisessa järjestyksessä, jolloin kuka tahansa voi aloittaa uuden liikkeen siinä hetkessä, kun itsestä tuntuu siltä.